HR

Personal Information

Educational Information

Bachelor's Degree
Master's Degree
Associate's Degree
High School

Foreign Language

Experiences

Other Informations

İş başvurusuna ilişkin ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ ‘ ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.