SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK STANDART EĞİTİMİ

SEDEX üyelimiz ve sosyal sorumluluk uygulamalarının çalışanlarımız genelinde farkındalığını arttırmak adına zorunlu ve çocuk işgücü, iş sağlığı ve güvenliği, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, ücretler vb. maddeleri kapsayan sosyal sorumluluk eğitimi SGS Türkiye tarafından verilmiştir.