Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Temel İlkelerimiz

 1. Şirket bünyesinde çocuk işçi çalıştırmıyoruz.
 2. Çalışanlarımızı zorla ya da zorunlu çalıştırmıyoruz. Çalışanlarımıza uygun bir zaman dilimi dahilinde iş sözleşmelerini feshetme hakkı veriyoruz.
 3. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Potansiyel sağlık ve güvenlik olayları ile çalışmaları sırasında doğan, ilişkili ve ya meydana gelen mesleki yaralanma veya hastalığı önlemek için gerekli bütün adımları atıyoruz.
 4. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiyoruz.
 5. Şirketimizde işe alma, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel, sosyal sınıf, ulusal-bölgesel veya sosyal köken, aile sorumluluğu, medeni durum ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmıyoruz ve yapılmasını kabul etmiyoruz.
 6. Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlıyoruz.
 7. Sözlü yada fiziksel temas dahil tehdit, hakaret, sömürü, duygusal ve cinsel taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha göstermiyoruz.
 8. Çalışanlarımıza değer vererek saygılı davranıyoruz. Bedensel cezalandırma dahil kaba ve insanlık dışı davranışlara/muameleye izin vermiyoruz.
 9. Her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı olmakla birlikte ilgili yasalara ve ilkelere uyum sağlamak amacıyla rüşvet alınmasını ya da verilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.
 10. Ücretler, mesajlar, çalışma saatleri, yıllık izinler ve sosyal hakları yasaların öngördüğü şekilde düzenliyoruz ve haftanın birbirini takip eden altı iş gününden sonra en az bir gün tatil hakkı tanıyoruz.
 11. Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş oraklarımızın, sosyal sorumluluk alanında Petek Plastik Etik Kuralları ve Çalışma İlkeleri standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye, uygulama ve sürdürebilirliğine özen gösteriyoruz. 

Yaşam İçin Neler Yaptık?

Petek Plastik olarak, çalışanlarımızı korumak, güçlendirmek ve çalışma şartlarını iyileştirmek hedefiyle, sahip olduğumuz öz değerlerimizin ve ilkelerimizin bir parçası olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk ve etik kurallar bilinciyle hareket ederiz, çalışan ve yönetim ortak katılımını sağlarız, bu temel ilkeleri yönetimin değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz. 

Bu çerçevede, Petek Plastik'i oluşturan tüm tedarikçi ve/veya paydaşlarımızın faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını sağlarız. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konuda ki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

Sosyal Sorumluluk İlkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız Personel El Kitabı (PEK) tanımlı olan etik kurallar ve çalışma ilkelerimiz, iş dünyasında ki davranışlarımıza rehberlik etmektedir.

 
 

Benim Ormanım 3

Konyamızın Kadınhanı ilçesinde gerçekleştirilen benim ormanım etkinliği ile yeşil alanlara katkı sunması için fidan dikimine Petek Plastik Olarak Destek ve katkıda bulunduk. Dikilen fidanların iyi korunması durumunda yakın gelecekte ilçemizin doğa güzelliğine büyük bir katkı sunacağı tahmin ediliyor

 

Benim Ormanım Projesi 2

ÇEVKOR'un düzenlemiş olduğu "Benim Ormanım" projesi kapsamında 1000 adet fidanımızı Kurşunlu/Sarayönü ilçesinde toprakla buluşturduk.

akşehir

Kurşunlu'da Geleceğe Nefes Etkinliği

Sarayönü'nün Kurşunlu Mahallesinde gerçekleştirilen geleceğe nefes olsun etkinliği ile yeşil alanlara katkı sunması için fidan dikimi gerçekleştirildi. Petek Plastik'in sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliklerle mahalleye toplamda 2 bin 500 fidan dikilecek. Dikilen fidanların iyi korunması durumunda yakın gelecekte Kurşunlu mahallesinin doğa güzelliğine büyük bir katkı sunacağı tahmin ediliyor

Milli Sporcumuza Sponsor Olduk

Sponsor olduğumuz, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Büşra Erdem; Moskova'da düzenlenen 5. geleneksel Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda 18-35 yaş arası yetişkinler geleneksel gunshu dalında Avrupa üçüncüsü oldu. Sporcumuzu tebrik ederiz.

milli sporcumuza sponsor olduk
üniversite öğrencierini şirketimizde ağırladık

Üniversite Öğrencilerini Şirketimizde Ağırladık

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim dalında ihtisas yapan araştırma görevlileri ve doktora, yüksek lisans öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yerinde görmek üzere şirketimize ziyaret ettiler.

Plastik Teknolojisi Alanındaki Öğrencileri Ağırladık

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi Alanı öğrencilerini ve öğretmenlerini şirketimizde ağırladık.

Plastik Teknolojisi Alanındaki Öğrencileri Ağırladık
Eğitime %100 Destek

Eğitime %100 Destek

Şirketimiz tarafından eğitime %100 destek kapsamında, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Plastik Teknolojisi alanında eğitim amaçlı kullanılmak üzere 1 adet plastik enjeksiyon tezgahı bağışlanmıştır.

Tezgah okula teslim edilmiş olup yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır.